Bruksanvisning

Välkommen!

Mindre föremål som tex bromsok, bultar och liknande lägges i ett bad så att hela detaljen täcks.
Processen tar ca 10 timmar om detaljen är gravt rostig och ca 2-4 timmar vid lättare rost.

Vid större plåtytor: ta bort all löst sittande rost och spraya på rostlösningen eller torka/tvätta med en trasa doppad i rostlösaren på ytan, upprepa vid behov.

Vid svetsarbeten: låt plåten svalna och spraya eller pensla sedan på svetsfogen, detta ger ett pordjupt rostskydd.

Avsyrning av plåtrena karosser innan lack:
Efter sliparbetet, doppa en trasa i rostlösaren och torka över hela karossen, detta minimerar risken för rostbildning efter lackering.

Tankrengöring: häll medlet i tanken och låt verka i ca två timmar. Om nödvändigt så rotera tanken ett kvarts varv så att hela ytan inuti blir behandlad. Häll tillbaka medlet i ett kärl för vidare användning. Skölj ur tanken med lite bensin för att få bort eventuella rostflagor.

Om behandlingen upprepas på en redan behandlad detalj får man en yta som fungerar som en primer och är utmärkt att lackera på.

Efter avslutad behandling kan man antingen torka av detaljen eller låta den självtorka.

OBS! Det är viktigt att detaljen är helt torr innan lackering.

För ytterligare information kan ni kontakta: Kjell-Åke Kring 070-373 59 69